Prowadzę usługi BHP w zakresie:

 

 • Pełnienie obowiązków spoczywających na służbach BHP Sporządzanie protokołów z działalności bhp, tworzenie programów poprawy warunków pracy,
 • Organizowanie i przeprowadzanie szkoleń wstępnych, okresowych dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, administracyjno-biurowych oraz osób kierujących pracownikami,
 • Opracowanie dokumentacji powypadkowej, sporządzanie kart wypadków w drodze do pracy i z pracy,
 • Opracowywanie ryzyka zawodowego oraz instrukcji bhp,
 • Kontrola kart charakterystyki substancji niebezpiecznych, sporządzanie rejestrów czynników na stanowisku pracy,
 • Reprezentowanie Państwa Placówki podczas kontroli organów nadzorczych (PIP, PIS itp.)
 • Oferuję doradztwo i nadzór w dziedzinie ochrony przeciwpożarowej,
 • Prowadzę kursy udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej (zgodnie z obowiązującymi przepisami KP)

 

Podpisując ze mną umowę Państwa Firma zapewnia sobie:

 

 • Fachową i rzetelną obsługę
 • Bieżące konsultacje i doradztwo,
 • 10% rabatu na usługi objęte umową

Pracodawca może powierzyć zadania służby BHP
Specjalistom spoza zakładu pracy art.237¹¹ kodeksu pracy.

Z przyjemnością podejmę się ich wykonania w Państwa Firmie.